Phiếu yêu cầu hoàn vé

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN BAY ẢNH HƯỞNG BỞI COVID

Hiện nay tình hình dịch COVID vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Nhằm hỗ trợ hành khách có hành trình bay trong giai đoạn này, Vietjet áp dụng chính sách cho hành khách bị ảnh hưởng do dịch COVID như sau:

I - Đối tượng hành khách

 1. Những hành khách đã mua vé và thanh toán đầy đủ có ngày bay từ 15/08/2021 đến 31/12/2021.
 2. Những vé máy bay được bảo lưu nhưng hết hạn từ 27/07/2021 đến 31/10/2021

II - Thời gian thực hiện hỗ trợ

Từ ngày 15/08/2021 đến 31/12/2021 hoặc cho đến khi có thông báo mới

III - Quy định

Hành khách phải báo trước ít nhất 24 giờ so với giờ khởi hành chặng bay đầu tiên đối với các chuyến bay đang khai thác để vé không bị Noshow.

IV - Phương án hỗ trợ

 1. Đối với các chuyến bay bị hủy hoặc các chuyến bay có ngày khởi hành từ 15/08/2021 đến 31/10/2021: Hành khách được hỗ trợ một trong các phương án sau:
  • Hoàn bảo lưu định danh miễn phí cho hành khách có tên trên vé. Thời gian bảo lưu: 365 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên.
  • Đổi ngày bay miễn phí (1 lần): ngày bay mới từ 15/08/2021 đến 31/12/2021
 2. Đối với các chuyến bay khác có ngày khởi hành từ 01/11/2021 đến 31/12/2021: Hành khách được chọn một trong các phương án sau:
  • Hoàn bảo lưu định danh cho hành khách có tên trên vé, thu phí 200.000 VND/Khách/ Chặng. Thời gian bảo lưu: 365 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên.
  • Đổi ngày bay thu phí 200.000 VND/Khách/ Chặng và thu chênh lệch giá vé (nếu có).

V - Đối với các mã đặt chỗ có hoàn bảo lưu hết hạn

Áp dụng các booking do hoàn bảo lưu hết hạn chưa sử dụng được do dịch bệnh và có hạn sử dụng hết hạn từ 27/07/2021 đến 31/10/2021 : Hỗ trợ gia hạn hoàn bảo lưu đến 31/12/2021.

Thông tin đặt chỗ

Thông tin yêu cầu hoàn vé


Đối với hành khách là em bé chúng tôi sẽ hoàn theo người lớn đi kèm

Xác nhận

Tôi đảm bảo cung cấp thông tin Đầy đủ và Chính xác *

Lưu ý: khi yêu cầu của quý khách được gửi đến Hãng sẽ không khôi phục lại tình trạng vé như ban đầuNhập vào mã xác thực bên cạnh

Gửi thông tin